Bài viết của nhà kinh tế học người Mỹ, gốc Italia Mariana Mazzucato đăng trên The Guardian. Tiêu đề do Tạp chí Nhà Quản Lý tạm đặt

Đường phố Southampton - Anh, quốc gia châu Âu đang đứng trước nguy kịch của đại dịch COVID-19.
Đường phố Southampton - Anh, quốc gia châu Âu đang đứng trước nguy kịch của đại dịch COVID-19.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT