Các cửa hàng đóng cửa, thành phố ngừng giao tiếp và người dân rút về ẩn náu và cố thủ trong ngôi nhà của mình. Không khí thời chiến bắt đầu. Thực sự trong một cuộc chiến.

 

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT