Danh sách các nhà bán lẻ đóng bớt cửa hàng ngày càng nhiều nhưng Inditex, nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới, vẫn đặt cược tăng trưởng vào hệ thống cửa hàng thực.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT