Chợ truyền thống có xu hướng tiếp tục thu hẹp tại các thành phố lớn, nhường chỗ cho các kênh bán lẻ hiện đại, theo kết quả khảo sát của Deloitte 2019.

Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT