Chợ truyền thống có xu hướng tiếp tục thu hẹp tại các thành phố lớn, nhường chỗ cho các kênh bán lẻ hiện đại, theo kết quả khảo sát của Deloitte 2019.

Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý