Ngày 28.6.2019, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm mới chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) sau bảy năm chuẩn bị.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT