Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang thúc đẩy nhiều nhà máy ở Hong Kong đi tìm kiếm một phương án thay thế linh hoạt hơn và Việt Nam là một trong những lựa chọn.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT