Cước vận tải biển Việt Nam - Châu Âu tăng khoảng 1.000 USD/container do tình trạng khan hiếm tàu biển trong tuyến đường này. Giá cước trước đó dao động trong khoảng 1.200 - 1.500 USD/container.

Quy định cách ly xã hội khiến lực lượng lao động làm việc tại các hệ thống cảng biển, tàu biển giảm sút (Ảnh: Shutterstock)
Quy định cách ly xã hội khiến lực lượng lao động làm việc tại các hệ thống cảng biển, tàu biển giảm sút (Ảnh: Shutterstock)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT