Chỉ số BDI, vẫn được coi là chỉ báo sớm cho suy thoái toàn cầu, đã một lần nữa sụp đổ giống như thời điểm trước khi khủng hoảng 2009 nổ ra cách đây một thập niên.

Chỉ số Baltic dry Index đã mất đi 80% giá trị chỉ sau vài tháng.
Chỉ số Baltic dry Index đã mất đi 80% giá trị chỉ sau vài tháng.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT