Co-working space, mô hình văn phòng chia sẻ, là mô hình dịch vụ văn phòng cung cấp nơi làm việc cho cá nhân hoặc tập thể trong một không gian chung.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT