Ấn Độ, Australia, Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc là các nước thu hút phần lớn lượng vốn đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo trong khu vực trong năm 2020.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT