Châu Á đang là điểm đến của các ngân hàng trên toàn thế giới cho dịch vụ private banking.

Ngân hàng trên 200 tuổi Bank of Montreal (Canada) cũng đang mở dịch vụ private banking tại châu Á, liên kết với một định chế tài chính Singapore. (Ảnh: Shutterstock)
Ngân hàng trên 200 tuổi Bank of Montreal (Canada) cũng đang mở dịch vụ private banking tại châu Á, liên kết với một định chế tài chính Singapore. (Ảnh: Shutterstock)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT