Tại Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc, công nghệ phát trực tiếp và robot đại diện được kỳ vọng sẽ giúp các công ty du lịch nhanh chóng phục hồi sau COVID-19.

Du lịch ảo không chỉ là một cách giải trí đặc biệt trong tình hình đại dịch, mà có thể là một bình thường mới và một cách kích cầu, giúp ngành du lịch phục hồi sau COVID-19. Ảnh: Shutterstock
Du lịch ảo không chỉ là một cách giải trí đặc biệt trong tình hình đại dịch, mà có thể là một bình thường mới và một cách kích cầu, giúp ngành du lịch phục hồi sau COVID-19. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT