Một người sếp hay một nhà lãnh đạo cần phải có những phẩm chất gì? CEO Satya Nadella của Microsoft chia sẻ quan điểm cá nhân để trả lời câu hỏi này.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT