Ai cũng mong là người đầu tiên rót tiền vào một công ty như Amazon hay Facebook tiếp theo nhưng nhà đầu tư cần thận trọng trước bài học gần đây của các startup.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT