Sự thịnh vượng của các đô thị lớn luôn là điểm thu hút những người nhập cư, tạo nên bầu không khí sôi động và thói quen tiêu dùng mạnh mẽ, điều gần như biến mất trong đại dịch.

Thành phố New York náo nhiệt và sầm uất trước khi xảy ra đại dịch. Ảnh: Shutterstock
Thành phố New York náo nhiệt và sầm uất trước khi xảy ra đại dịch. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT