Nhà sản xuất bánh kẹo Lotte, một nhánh của Tập đoàn Lotte tuần trước cho biết sẽ ra mắt hình thức bán hàng đăng kí trả phí.

Ảnh: Shutter Stock
Ảnh: Shutter Stock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT