Trong nỗ lực giảm thiểu rác thải, các siêu thị tại Đài Bắc sẽ bị cấm bán bộ đồ ăn dùng một lần bắt đầu từ 1.5.2020, theo tuyên bố ngày 16.4 của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (DEP).

Các dụng cụ bàn ăn thân thiện với môi trường sẽ thay thế hoàn toàn bộ đồ ăn từ nhựa. Nguồn: Shutterstock
Các dụng cụ bàn ăn thân thiện với môi trường sẽ thay thế hoàn toàn bộ đồ ăn từ nhựa. Nguồn: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT