Trung Quốc xuất sang Mỹ chủ yếu là thiết bị, máy tính, linh kiện và nhập về nguồn cung đầu vào cho sản xuất từ Mỹ - một trong ba đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc.

“Là nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới, thực ra Trung Quốc nhập khẩu cũng nhiều không kém”, theo giáo sư Arthur Dong tại Trường Kinh doanh McDonough thuộc Đại học Georgetown. Ảnh: Shutterstock
“Là nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới, thực ra Trung Quốc nhập khẩu cũng nhiều không kém”, theo giáo sư Arthur Dong tại Trường Kinh doanh McDonough thuộc Đại học Georgetown. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT