Năm 2020, không chỉ cổ phiếu Tesla lên giá, các hãng xe điện Trung Quốc cũng huy động được nguồn vốn lớn trên thị trường Mỹ, nhờ sự quan tâm của nhà đầu tư với lĩnh vực xe điện.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT