Sau các nhà bán lẻ nội địa đến lượt những tập đoàn lớn như Central Retail Group sẽ tích cực mở rộng siêu thị với quy mô lớn tại thị trường Việt Nam trong vòng năm năm tới.

Ảnh: Central Retail Group
Ảnh: Central Retail Group

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT