Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thiết yếu từ 28.3 đến 15.4.

Ảnh: Bảo Zoãn
Ảnh: Bảo Zoãn

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT