Việt Nam tiếp nhận lô vaccine Moderna Hoa Kỳ viện trợ

Đây là lô vaccine trong số 80 triệu liều mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cam kết cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trên toàn cầu.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin