Trần Viết Đạt - Từ chàng trai quê đến CEO thương hiệu mỹ phẩm Bà Lão nổi tiếng

Sau hơn 4 năm hình thành và phát triển, thương hiệu mỹ phẩm Bà Lão đã tạo nên vị thế trên thị trường Việt Nam. Kết quả này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của CEO trẻ Trần Viết Đạt.