Những câu nói nhà quản lý cần "nằm lòng" để truyền cảm hứng cho nhân viên

Nhân viên giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động và đóng góp vào thành công chung của công ty. Một đội ngũ nhân viên giàu cảm hứng và có sự gắn kết luôn sẵn sàng tiếp nhận công việc, phối hợp nhau hoàn thành nhiệm vụ, đem đến kết quả tối ưu.