Bán lẻ Hồng Kông gặp khủng hoảng

Ngành bán lẻ Hồng Kông đối mặt cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử trước áp lực của các cuộc biểu tình và đại dịch COVID-19.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin