EVFTA chỉ còn chờ thực thi

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Sau khi Việt Nam và EU hoàn tất thông báo, hiệp định dự kiến có hiệu lực sau 30 ngày.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin