Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sau năm 2020

Cải Mép - Thị Vải sẽ thêm một cảng mới tham gia cuộc đua lấp đầy công suất từ năm 2021.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin