Anh về phe Mỹ trong vấn đề Huawei

Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson sau nhiều cân nhắc đã chính thức công bố lệnh cấm đối với Huawei trong ngày 14.7, chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài hai thập kỷ.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin