Xuất khẩu rau củ quả sang Trung Quốc giảm sâu

Xuất khẩu rau củ quả từ Việt Nam sang Trung Quốc giảm sâu cả về giá trị lẫn tỉ trọng.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin