Xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM

Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân kỳ vọng năm 2021 có thể bắt tay xây dựng thành phố sáng tạo, tương tác cao phía Đông từ ba quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin