Dự đoán Nobel Kinh tế 2020

Mặc dù các danh sách đề cử giải Nobel Kinh tế chưa bao giờ được tiết lộ, chân dung người đạt giải thưởng vì cống hiến xuất sắc cho các mục tiêu kinh tế vẫn dễ hình dung.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin