Người trẻ quan tâm đến môi trường, biến đổi khí hậu nhiều hơn

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu, vì thế, ngày nay, tỷ lệ các bạn trẻ quan tâm đến môi trường, biến đổi khí hậu nhiều hơn. Ở đây, nhiều bạn trẻ không chỉ thể hiện sự quan tâm bằng lời nói mà còn có những hành động thiết thực.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin