Apple chuyển dần sản xuất khỏi Trung Quốc đại lục

Apple dự định đầu tư vào một nhà máy mới ở Đài Loan nhằm sản xuất màn hình thế hệ mới và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin