Doanh nghiệp Mỹ muốn đầu tư 2 dự án khí hóa lỏng LNG tại Vân Phong quy mô 27 tỷ USD

Công ty Millennium Energy (Hoa Kỳ) đề xuất đầu tư dự án trung tâm điện khí hóa lỏng LNG và kho cảng đầu mối LNG Vân Phong (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) với tổng mức đầu tư gần 27 tỷ USD.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin