Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư với tổng vốn hơn 36.000 tỉ đồng

Chính phủ đã đồng ý, giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền để triển khai đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành theo hình thức đối tác công tư. Theo ước tính, tổng kinh phí khoảng 36.000 tỉ đồng, vốn nhà nước tham gia dự kiến chiếm 47% (tương đương 17.000 tỉ đồng), nhà đầu tư bỏ vốn 19.000 tỉ đồng.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin