Bamboo Airways ký thỏa thuận hợp tác với sân bay San Francisco

Trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, Bamboo Airways và Sân bay quốc tế San Francisco (Hoa Kỳ) sẽ kiện toàn, phát huy những điều kiện vốn có để triển khai các chuyến bay thẳng Việt - Mỹ.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin