Virus Corona ảnh hưởng như thế nào đến các công ty lớn?

Hàng loạt "ông lớn" trên thế giới như Disney, Apple, Huyndai, Wynn Resorts,... đã bắt đầu đánh giá mức độ tác động của dịch virus Corona đến hoạt động sản xuất kinh doanh.