TP.HCM đã hủy 169 dự án xây dựng nhà ở chậm triển khai

Từ năm 2016 đến năm 2022, HĐND TP.HCM đã có 13 nghị quyết cho phép chuyển mục đích và thu hồi đất đối với 1.532 dự án. Đến nay, TP.HCM đã hoàn thành 451 dự án, đang triển khai thực hiện 718 dự án. Trong đó có 357 dự án chậm triển khai, đã hủy 169 dự án, còn lại đang xem xét.