Những khó khăn và thách thức của các nhà tuyển dụng hiện nay là gì?

Ngày 16/11, Học viện Quản lý PACE và Talent Assessment đã tổ chức hội thảo “Đánh giá nhân sự Hiệu quả dựa trên khoa học về tính cách”. Buổi hội thảo đã thu hút hơn 200 các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và quản lý nhân sự tham gia bàn luận về việc khoa học về tính cách và trí tuệ nhân tạo (AI) đã được khám phá và ứng dụng rất nhiều vào thực tế, đặc biệt là trong việc tuyển dụng nhân sự và phát triển tài năng.