Hội các Nhà quản trị Doanh nghiệp Việt Nam: 15 năm “Vì một nền quản trị tốt hơn”

Ngày 15/07, Hội các Nhà quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển của Hội. Đây là dịp để VACD cùng 4 đơn vị thành viên cùng nhìn lại hành trình bền bỉ và xuyên suốt với mục tiêu “Vì một nền quản trị tốt hơn”.