Thấy gì qua vụ Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ FLC Faros từ 1,5 tỉ lên 4.300 tỉ đồng?

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014-2016 Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống tại Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng. Thực tế cho thấy với sự giúp sức của ngân hàng, một doanh nghiệp có thể nâng vốn điều lệ của mình lên hàng ngàn tỷ một cách cực kỳ đơn giản.