Chuyện ở ThuDuc House: Ban điều hành mới công bố hàng loạt sai phạm của ban lãnh đạo cũ

Sau khi chính thức tiếp nhận và điều hành hoạt động kinh doanh của ThuDuc House, Ban điều hành mới đã công bố một số thông tin về giao dịch vi phạm nghiêm trọng pháp luật và có những dấu hiệu biến công thành tư, thể hiện lợi ích của một nhóm lãnh đạo cũ.