Hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bị kỷ luật

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và nhiều lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật.