Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu (EVFTA) đã chính thức ký ngày 30/6 sau bảy năm đàm phán.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT