Trước các lệnh cấm gây khó liên tục từ Mỹ, Yangtze Memory Technologies, nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc, gánh vác trọng trách tự chủ nguồn linh kiện bán dẫn quan trọng.

Yangtze Memory Technologies (YMTC) cho biết sẽ sớm cho ra mắt một loạt các sản phẩm chip nhớ hệ thống với thương hiệu riêng của mình. Ảnh: Shutterstock
Yangtze Memory Technologies (YMTC) cho biết sẽ sớm cho ra mắt một loạt các sản phẩm chip nhớ hệ thống với thương hiệu riêng của mình. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT