Tăng trưởng giao thương hàng hóa chậm lại trong khi đội tàu vẫn phát triển mạnh, ngành hàng hải thế giới năm 2019 ghi nhận sự thay đổi so sự phát triển của thập kỷ trước.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT