Gánh nặng thất nghiệp sẽ đè nặng lên chính quyền các quốc gia trong đại dịch COVID-19.

Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT