Gánh nặng thất nghiệp sẽ đè nặng lên chính quyền các quốc gia trong đại dịch COVID-19.

Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý