Các ứng dụng công nghệ đang phát huy tối đa trước sự phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 buộc các công ty và tổ chức phải cho nhân viên, học sinh làm việc và học tập từ xa.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT