Báo cáo "Việt Nam: Con hổ tiếp theo của châu Á?" vừa công bố của JLL điểm lại một số dấu ấn nổi bật trong hành trình phát triển của thị trường bất động sản hơn bốn thập kỷ qua.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT