Đại dịch COVID-19 rồi sẽ qua, nhưng chắc chắn sẽ để lại thay đối lớn trong cách thức vận hành của các ngân hàng.

Các hình thức giao dịch bằng tiền mặt đang bị thu hẹp do những lo ngại về việc lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh: Nick Pampouks.
Các hình thức giao dịch bằng tiền mặt đang bị thu hẹp do những lo ngại về việc lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh: Nick Pampouks.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT