Số lượng và loại dịch bệnh truyền nhiễm đã tăng đáng kể trong 30 năm qua. Khi thương mại và du lịch toàn cầu gia tăng, sự lây lan của dịch bệnh quốc tế cũng vậy.

Đô thị hoá, là xu hướng nhiều người sống trong các khu vực gần nhau đang khuếch đai khả năng truyền bệnh truyền nhiễm (Ảnh: Bảo Zoãn)
Đô thị hoá, là xu hướng nhiều người sống trong các khu vực gần nhau đang khuếch đai khả năng truyền bệnh truyền nhiễm (Ảnh: Bảo Zoãn)

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT