Với công suất 800 triệu lít sữa/năm, nhà máy sữa Vinamilk nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện là nhà máy lớn nhất Đông Nam Á, thuộc tốp ba nhà máy sữa có công suất lớn nhất thế giới.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT